ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ M/V “IONIA”


ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ M/V “IONIA”

Η  Salamis Lines Ltd έχει προβεί στην αγορά  του νέου πλοίου «IONIA» τύπου container και έχει εγγραφεί στο Κυπριακό Νηολόγιο.

Η αγορά του νέου  πλοίου έγινε στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών.

Το πλοίο θα δρομολογηθεί τέλος Ιουνίου και θα εκτελεί εβδομαδιαία δρομολόγια μεταξύ των λιμανιών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Το πλοίο «ΙΟΝΙΑ» έχει κατασκευαστεί το 2000 και είναι 8,337 τόνων ολικής χωρητικότητας. Έχει την δυνατότητα μεταφοράς 889 TEU’s και όλων των τύπων  containers  (20 / 40 / 45 ft).  

Με την προσθήκη του  νέου πλοίου «ΙΟΝΙΑ»,  η Salamis Lines   δίνει την δυνατότητα στον εμπορικό κόσμο για περεταίρω ανάπτυξη των εμπορικών του δραστηριοτήτων, με γνώμονα πάντοτε τις σταθερές αφίξεις και αναχωρήσεις, την αξιοπιστία, την ποιότητα και τον επαγγελματισμό.

 

NEW CONTAINER VESSEL M/V “IONIA”

We are pleased to announce that Salamis Lines Ltd has incorporated into its fleet the new Container vessel M/V "IONIA" which is registered under the Cyprus Flag.

The purchase of the new vessel, falls within the scope of the company’s expansion activities in the field of Sea Transport.

The vessel is expected to commence its operations at the end of June and it will provide weekly sailings between Greece, Cyprus and Israel.

M/V “IONIA” was built in 2000 and has a total carrying capacity of 8,337 tons. It has the ability to transport 889 TEU’s and carries all sizes and types of containers (20 / 40 / 45 ft).

With the addition of the new vessel M/V “IONIA”, Salamis Lines, has opened up new opportunities for traders looking to boost their commercial activities. The vessel's increased capacity, weekly and reliable service, and the company's professionalism make it an excellent choice for any trader looking to transport goods in the region.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. We use cookies for proper website navigation and function and for statistical and analytical purposes. You can select the cookie categories that you would like to manage through the Cookies Settings at any time. Please configure your Cookies Settings before proceeding. To learn more, please read our Cookies Policy