Η Salamis αναβαθμίζει το στόλο της με την αγορά καινούργιων τρακτόρων

Η εταιρεία Salamis Shipping Services Ltd, μέλος τους Οργανισμού Salamis,   ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης και ανανέωσης  του  στόλου της στον  τομέα των  οδικών μεταφορών στην Κύπρο, έχει  προβεί  στην αγορά  καινούργιων  τρακτόρων  μάρκας IVECO S-WAY

 

Σκοπός της ανανέωσης του στόλου της εταιρείας είναι η αξιόπιστη και ασφαλέστερη μεταφορά των εμπορευμάτων, πληρώντας  ταυτόχρονα  τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες αναφορικά με τους μειωμένους ρύπους  ως επίσης  και τις  πιο πρόσφατες  προδιαγραφές ασφαλείας. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. We use cookies for proper website navigation and function and for statistical and analytical purposes. You can select the cookie categories that you would like to manage through the Cookies Settings at any time. Please configure your Cookies Settings before proceeding. To learn more, please read our Cookies Policy