Salamis
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Salamis Tours (Holdings) Public Ltd

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 1. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 30η  Μαΐου 2013. Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιούνται από τις 30 Μαΐου 2013 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρίας έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

 

 1. Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρίας.

 

 1. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο εσωκλείεται και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.salamisorganisation.com (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών) πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας Οδός Γ. Κατσουνωτού 1, 3036 Λεμεσός, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο                                               φαξ +357 25364410, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης.  Ο μέτοχος  καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας  στο τηλέφωνο +357 25860200.

 

 1. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από τον μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας.

 

 1. Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητας τους.

 

 1. Το Καταστατικό της Εταιρίας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία δεν προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

 1. Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος

 

Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση έχουν το δικαίωμα, στην συμπερίληψη θέματος ή στην τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127Β του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 (ο «Νόμος»).

 

 1. Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

 

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία  μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

 

 1. Δικαίωμα ψήφου

 

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 1. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.salamisorganisation.com (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών).

 

 1. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2012 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.salamisorganisation.com  (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών).

 

 1. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι διαθέσιμα, μετά από αίτηση του επενδυτή, χωρίς οποιανδήποτε χρέωση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας Γ. Κατσουνωτού 1, 3036 Λεμεσός.

 

 1. Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 


 
First Name Last Name Email
   
   
   
 

Submit

 

Subscribe to our Newsletter

 

 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. We use cookies for proper website navigation and function and for statistical and analytical purposes. You can select the cookie categories that you would like to manage through the Cookies Settings at any time. Please configure your Cookies Settings before proceeding. To learn more, please read our Cookies Policy